„Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje, které je provozované Charitou Uherský Brod, svou činnost zahájilo v červnu letošního roku a já jsem moc ráda, že ve Zlíně takové kontaktní centrum existuje. Jednou z mých priorit je právě rozvoj dobrovolnictví, ke kterému mám blízký vztah. Pod pojmem dobrovolnictví si lidé mnohdy mylně představují člověka, který 12 hodin denně pracuje bez nároku na odměnu. Přitom se může jednat o krátkodobou činnost například na dvě hodiny týdně. Dobrovolníků je obzvláště v těchto dnech zapotřebí,“ řekla Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje sídlí v budově Zlínského klubu na třídě Tomáše Bati 204. Lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním, chtějí vykonávat dobrovolnickou činnost, tady získají potřebné informace, kontakty i školení. Zájemci mohou nabídnout svou pomoc a zapojit se jako dobrovolníci, brigádníci či praktikanti také prostřednictvím Databáze pomoci: https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/ostatni-sluzby/regionalni-dobrovolnicke-centrum-zlinskeho-kraje/databaze-pomoci/

„Databáze pomoci se ukázala jako smysluplná. Chtěli bychom ji uchovat i do budoucna, protože jejím prostřednictvím zájemci o dobrovolnickou činnost zjistí, kde je jich aktuálně potřeba. V databázi najdou popis poptávané činnosti i kontakt na organizaci,“ upřesnila Jana Haluzová, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje.

Adéla Čuříková