Z fotografií a videa, které měl pro nás připravené, jsme viděli nádhernou norskou přírodu. Také jsme se dozvěděli, jak probíhalo rybaření na malých loďkách, kde je možné se ubytovat a že i v letním období není sníh žádné tabu. Bylo toho hodně, co jsme se o daleké zemi dozvěděli. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná.

Krom toho, velkou inspirací je sám pan Kostelka. Velmi pozitivní člověk, s nadhledem, pokorou a životem nabytými zkušenostmi, ke kterým cestování přispělo nemalou měrou.

Děkujeme!

Gabriela Mlíčková, Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod