Putování nočním městem vždy začínalo u morového sloupu na Mariánském náměstí výkladem a nechyběla ani pověst. Po dvaceti minutách povídání se účastníci krátkou procházkou dostávali k zadnímu traktu františkánského kláštera, aby i zde mohli vyslechnout historii a pověst. Po prohlídce podzemních prostor účastníci vystoupali z podzemí a po seznámení s historií všichni vstoupili do místnosti s velmi krásným barokním refektářem.

V další části komentované prohlídky se od historičky Blanky Rašticové dozvěděli, kde v královském městě klapala mlýnská kola, kde stávala městská lázeň či kudy tekla Rechla.

Po pár krocích, které směřovaly k židovské synagoze, dnešní Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, byly účastníkům otevřeny dveře, zde došlo k rozdělení skupin do menších celků, tak aby si všichni mohli z kopule prohlédnout večerní královské město. Další zastávka v putování byla na Masarykově náměstí u kašny s výhledem na lékárnu.

Samotný závěr noční prohlídky byl věnován kostelu sv. Františka Xaverského včetně prohlídky kaple sv. Viktorie. Putování „Tajuplným městem“ končilo v pozdních nočních hodinách a slova díků zněla na adresu všech organizátorů, kteří věnovali svůj volný čas účastníkům těchto oblíbených komentovaných prohlídek. Slova díků patřily průvodkyni, od níž se účastníci dozvěděli mnoho nového.

Olga Švecová 

Závěrečná hra 9. třídy.
Závěrečná hra 9. třídy. I přes vedro děti plnily zajímavé úkoly. A byly i buřty
Sapík na Lanterně.
Křest i degustační večer. Na Valašsko přijel vyhlášený šéfkuchař Sapík