Zejména však žáci měli možnost procvičit si angličtinu se dvěma studenty ze zahraničí, kteří školu navštívili v rámci evropského programu Edison. Dhruv byl z Austrálie a Wanda z Indonésie.

Oba studenti-lektoři se s dětmi podělili prostřednictvím zajímavých prezentací o své znalosti a zkušenosti, o svých rodných zemích jim sdělili spoustu informací o kulturních zajímavostech, odlišnostech a zvycích.

Vše samozřejmě probíhalo v anglickém jazyce. Na konci každé hodiny měli žáci možnost zapojit se do konverzace, zeptat se, co je zajímá. Taky došlo na aktuální témata, jako jsou požáry v Austrálii nebo co dělat, když vás kousne jedovatý had nebo pavouk.

Lektoři měli nabitý program. Dopoledne trávili povídáním s žáky o jejich rodných zemích. Odpoledne trávili čas buď s žáky, kteří si pro ně připravili například prohlídku Uherským Hradištěm, nebo s učiteli, například při bowlingu.

Velkou radost všem udělala spontánní akce žákyň třídy 6.C, které pozvaly zahraniční studenty na drink a ukázaly, že se nebojí komunikovat v cizím jazyce.

Všem žákům, učitelům a rodičům, kteří se na projektu v ZŠ Sportovní podíleli, patří velké poděkování. Už teď se všichni těší na příští školní rok a jsou zvědaví, jací lektoři přijedou příští rok.

Milan Melichárek, ředitel ZŠ Sportovní