Posuďte sami. ZDE: http://www.ddmastra.cz/program-zazen-nudu

Program je určen dětem MŠ, ZŠ a SŠ, rodinám s dětmi… dětem z našich kroužků, ale i mimo ně. Všem, kteří se chtějí hravou formou učit novým věcem. Program je průřezový. Orientuje se na všechny typy činností, které u nás v DDM Astra můžete navštěvovat. Nejvíce zastoupeny jsou taneční a pohybové, výtvarné a rukodělné aktivity, ovšem nechybí naučná videa z oblasti sportovního rybolovu, přírodovědy, vaření, techniky, kynologie. Zastoupeny jsou také aktivity pro děti předškolního věku.

Při tvorbě programu jsme dbali na to, aby u každé věkové skupiny aktivita rozvíjela to, co je žádoucí. Pokud se nejedná o naučné (poslechové) video typu "Chvilka zdravovědy" nebo "Jak správně měřit rybu", podněcují všechny aktivity kreativitu, logické uvažování, přírodovědné kompetence, jemnou motoriku, fantazii…

Většinu aktivit mohou děti plnit samostatně, některé s malou pomocí staršího sourozence nebo rodiče. Připraveny jsou i činnosti párové nebo pro celou skupinu.


Aktivity jsou zavěšeny na webových stránkách DDM Astra v sekci "Zažeň nudu". Ostatní videa mohou děti i rodiče zhlédnout na Youtube kanálu pod odkazem: https://www.youtube.com/channel/UCNYUxmntaW_1A5fsS1EhQiA/videos

Za tým pracovníků Iva Vladíková