Proč se Budha smíchu smál?
⠀Smích… zdá se, že to je něco jednoduchého a pochopitelného. Ale jeho podstatě stále ještě pořádně nerozumíme. Stejně jako mnohým dalším věcem v našem světě - stačí jen zapátrat trochu hlouběji.

Smích má meditativní a léčivé vlastnosti. Mění mysl - člověk se stává inteligentnějším!

Upřímný smích od srdce zasahuje až do hlubin mozku a zahřívá srdce. Smějící se člověk nemůže dostat infarkt ani mrtvici. Smějící se člověk nespáchá sebevraždu!

Když se člověk směje, jeho mysl mlčí! Přichází ticho a klid…
Vnitřní klid.

Smích hluboce očišťuje celý náš organismus.
A v kombinaci s určitými cviky a dechovými cvičeními nám tato kombinace umožňuje dosáhnout hlubokého odpočinku, který je svou účinností hlubší než během spánku!
Právě to nám umožňuje uvolnit hluboké napětí a sevření na všech úrovních organismu - od fyziologie až po mysl a vědomí včetně.

Během smíchu odcházejí stereotypy a prožitky z minulosti, zášť a obavy.
Svět je vnímán novým způsobem - bez intelektuálních příměsí a hodnocení. Smích nás oživuje a dává nám příležitost tvořit!
Smích je vlastně bezplatným lékem na všechna protivenství. Je snad nejúčinnějším a naprosto přirozeným lékem!

Pokud se člověk přestává smát, stává se z toho problém - čekejte deprese nebo nemoci.

Protože naše mysl během smíchu mlčí, znamená to, že je odstraněn hlavní odpor, který brání přirozené cirkulaci životních sil v nás. To znamená, že se stáváme harmoničtějšími, silnějšími a ŠŤASTNĚJŠÍMI!
Když se smějeme, ničeho se nebojíme! Zkuste se smát - upřímně, od srdce, a zároveň při tom se něčeho bát - nepůjde to!

Mysl se ztiší… Je to stav mimo mysl! A to je snaha téměř všech duchovních praktik - jak zastavit mysl a překročit hranice jejího vnímání.

Smích je v tom velkým pomocníkem!
Teď už je jasné, proč se Buddha smíchu smál!

Dejte tomu lajk, pokud souhlasíte! A pokud máte nějaké otázky, odpovím vám na ně!
Přeji vám hodně radosti a sluníčka v duši!

Autor: Andrey Bashun (Lotyšsko), překlad do ČJ: Irena Štipčáková