Málokterý muzikant přes poměrně krátký život vychoval a ovlivnil tolik následovníků a tím se výrazně podílel na udržování a rozvíjení tradice lidové hudby v regionu.

Jaroslav Čech se narodil 22. května 1932 v Uh. Hradišti, kde maturoval na gymnáziu v roce 1951. V následujících pěti letech absolvoval hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již v době středoškolských studií se zajímal o lidovou muziku a aktivně hrál, nejprve na housle, později na cimbál. Na gymnáziu založil cimbálovou muziku (tato tradice zde žije stále) a také v Brně v době vysokoškolských studií hrál v muzice Slováckého krúžku (nejprve jako primáš, pak cimbalista). Také na Filozofické fakultě MU založil cimbálovou muziku.

Mezitím se stal v roce 1953 cimbalistou a později uměleckým vedoucím cimbálové muziky Hradišťan. Se souborem dosáhl mnoha ocenění na festivalech u nás i v zahraničí (např. Zlatá medaile za cimbálové sólo z festivalu v italské Civitavechii v roce 1967).

Dodnes se vzpomíná na jeho brilantní vystoupení v legendárním strážnickém pořadu Hradišťanu "Zvony zvoňte, hudci hrajte…" v roce 1969. Pozvedl hru na cimbál na koncertní úroveň, jeho umění dokumentuje např. deska "Odkaz Jaroslava Čecha - Hradišťu, Hradišťu".

A také CD "Vzpomínky na Jaroslava Čecha", vložené do publikace "Pozdrav do nebe", kterou v roce 2001 vydal Klub kultury Uh. Hradiště se vzpomínkami manželky Vlasty Čechové, Věry Heidlerové - Janíkové, Petra Spielmanna, Dušana Holého (na svatbě si byli vzájemně za svědky), Jana Vančury, Karla Pavlištíka, Jaromíra Nečase, Jana Rokyty, Zuzany Lapčíkové, Vlasty Grycové a s úvodem Jaroslava Zapletala. Připomenout je třeba i jeho skladatelskou činnost, například spolupráci se Slováckým divadlem.

Významná byla pedagogická činnost Jaroslava Čecha - od roku 1958 vyučoval na Lidové škole umění v Uh. Hradišti hru na cimbál a hudební nauku (když předtím byl dva roky zaměstnán jako kulturní pracovník Závodního klubu Mikrotechna). Mimo jiné napsal metodickou příručku "O lidové písni, lidové instrumentální hudbě a jejím využití na LŠU", kterou ocenilo Ministerstvo školství. V roce 1967 založil při LŠU dětskou cimbálovou muziku, kterou prošla a zejména z ní vyšla celá řada vynikajících muzikantů.

Po náhlé smrti Jaroslava Čecha zůstali mladí muzikanti pohromadě a vznikla tak muzika, která nese jméno a předává odkaz svého učitele do dnešních dnů - Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Muzika připravovala na 24. dubna do Klubu kultury v Uh. Hradišti (s reprízami v dalších místech) k výročí slavnostní koncert – momentální opatření proti pandemii koronaviru však příliš naděje na realizaci akce v tomto termínu nedávají…

MIROSLAV POTYKA