Po příchodu do areálu bývalé fary v současné době přebudované na turistickou ubytovnu nás čekala prohlídka prostor, ve kterých budeme trávit část letních prázdnin, a po té krátká vycházka po nejbližším okolí. Na své si přišly i nejmenší děti, které se vyžívaly na houpačkách, skluzavce, pískovišti.

Starší děti uvítaly vyžití na místním fotbalovém hřišti. V průběhu jsme přichystali a překvapili naše dva hochy uspořádáním narozeninové oslavy, došlo i na opékání špekáčků. I přesto že nám počasí moc nepřálo, tak jsme si během prázdninového pobytu užili spoustu legrace a her.

Poslední den našeho prázdninového pobytu nás čekalo už jen balení. A s těžkým srdcem jsme se loučili s malebnou obcí Horňácka, ve které jsme strávili příjemný týden letních prázdnin. 

Autor: Pavlína Háblová