V této obci se totiž nachází kaple Sv. Zdislavy a brodská Charita po této světici pojmenovala i jedno ze svých zařízení, a to Centrum potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy.

Poutní průvod se vydal od slavkovského Charitního domu Slavkov k tamní kapli, kde se konala mše svatá. P. Zdeněk Grass, který sloužil mši svatou, připomněl odkaz sv. Zdislavy z Lemberka jako světice, která po celý svůj život, podobně jako Charita pomáhala potřebným.

Také připomněl že byla morální autoritou, která by měla být příkladem i pro současnou generaci. Po skončení mše svaté se všichni účastníci sešli na neformálním setkání ve dvoře Charitního domu Slavkov.

Není bez zajímavosti, že v roce 2017 získala Charita Uherský Brod z Jablonného v Podještědí relikviář s ostatky sv. Zdislavy z Lemberka. Více o sv. Zdislavě

Oleg Kapinus – pracovník pro PR a fundraising