Dojmy Tomáše Konečného
Nedávno jsem byl pozván do našeho školního parlamentu. Tento parlament jednou za půl roku společně vymyslí nějakou pomoc lidem. Naším úkolem bylo vymyslet, komu pomůžeme letos. V této covidové době to byl nelehký úkol. Žáci měli různé nápady – jako pomoci v nemocnici nějakou sbírkou, doučování mladších žáků nebo třeba i pomoc zvířatům a mnoho jiného.

Můj nápad bylo udělat sbírku – buď oblečení nebo hraček pro nemocné, či postižené děti. Tento nápad byl konzultován s žáky parlamentu, panem učitelem Wurstem a následně i panem ředitelem. Po společných úvahách byl projekt schválen. Vybral se domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na 
Bělince. Napsal jsem email paní vedoucí tohoto domova Trvajové, že jim chceme pomoci a zda nám mohou napsat, jakou pomoc potřebují. Paní nám
velice rychle odpověděla, že sladkosti a buchty udělají dětem největší radost. Bohužel hračky pro tyto děti nejsou moc vhodné, potřebují speciální. Takže se před naší školou v Polešovicích udělala školní sbírka sladkosti, jako jsou oplatky, čokoládky a bonbony. Sladkosti nosili nejen školáci, ale i rodiče a učitelé. Po školní sbírce jsme doma ještě upekli buchtu pro děti a spolu s panem učitelem Wurstem jim sladkosti dovezli. 

V domově nás přivítala velmi příjemná paní ředitelka. Sbírku jsme předali a udělali jsme si i společné foto. Viděl jsem některé dětské klienty tohoto domova, děti na vozíčku, různě postižené i mentálně a zamyslel jsem se, jak jsem vlastně rád, že jsem zdravý a v pohybu. Jsem moc rád, že nám tento projekt vyšel a mohli jsme alespoň maličkostí vykouzlit úsměv a radost v dětských očích.  

Poděkování paní ředitelky Trvajové z DZP
Děti byly nadšené a sladkostí si budou užívat postupně řadu týdnů – přece jen přemíra cukrů škodí nejen zdravým školákům, ale i těm postiženým. U těch nejvíce postižených, trvale upoutaných na lůžko či na vozíček, a nekomunikujících, využijeme například výživy či lízátka, kterými v rámci bazální stimulace učíme klienty vnímat různé chutě a vůně. Upečený koláč jsem bohužel nestihla vyfotit – než jsem došla s mobilem do dětské domácnosti, už byl snězený, tak byl dobrý – moc děkujeme!

Jakmile bude pěkné počasí a bude se dát pobývat venku a uvolní se vládní opatření, určitě zorganizujeme na zahradě domova nějakou společenskou akci, na kterou vás pozveme. Přeji krásné zimní období a úspěšný začátek nového pololetí.

Zaslal Jan Wurst, koordinátor školního žákovského parlamentu ZŠ Polešovice