BOUŘE

Nad tou naší zemí přešly černé mraky,
co se dělo potom, přecházely zraky.
Mnoho hromů, blesků ozvalo se
z nebeské to brány,
voda udeřila na všechny strany.

Ve tmu se proměnila naše země česká,
voda zaplavila naše krásná města.
Zaplavila všechno, co jí v cestě stálo,
i životy lidem vzala,
nebylo jich přece málo.

A když pak bouře ustala,
velké škody naší zemi nadělala.
Lidé museli pak všechny škody odstranit,
kdo jim bude moct tohle všechno uhradit?
Uhrazeny přece byly.

Bylo jich však přece málo,
a co ty životy, co se tu pohřbily?
Po nich zůstane náhrobní to kámen,
voda těmto lidem řekla navždy amen.
Jak se máme ochránit,?
bouřím nelze zabránit.

Autor básně: Břetislav Jurníček st.