V prevenci této nemoci hraje významnou roli především vhodná životospráva a dostatek aktivního pohybu. To však mnohdy nestačí a neméně důležitá je včasná diagnostika osteoporózy. Včas zavedenou a vhodnou léčbou lze předejít závažným komplikacím této nemoci.

V posledních 5-ti letech se mnozí z nás v ulicích města UH setkali s mladými mediky, kteří se snažili zodpovědět co nejvíce otázek k nemoci zvané Osteoporóza.

V letošním roce bohužel naše mediky čeká konfrontace s epidemií, která nás již řadu měsíců obklopuje, a proto jste se s nimi v ulicích nepotkali.

Osteoporózu však nelze přehlížet. Je to nemoc, která sice nikoho bezprostředně na životě neohrožuje, postihuje však zejména naše starší spoluobčany. Následkem zlomenin, které při osteoporóze velmi často vznikají bývá hospitalizace a dlouhodobé upoutání na lůžko. Pacienti jsou velmi často odkázáni na dopomoc druhých. To v dnešní době představuje i značná rizika přenosu koronavirové infekce.

Závěry z našich zdravotně-osvětových akcí, které v minulých letech probíhaly však budí jistý optimismus. V rámci celosvětového projektu s názvem „Zabraň další zlomenině“, jsme ve spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí zařadili ke sledování i léčbě již stovky pacientů s osteoporózou. Tento projekt vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací je zaměřen na osoby, u kterých již došlo k osteoporotické zlomenině. Klade si za cíl především zvýšit kvalitu života dříve narozených a vytvořit takové léčebné podmínky, aby nedošlo u pacienta vlivem osteoporózy ke zlomenině další, která by jej již mohla upoutat na lůžko a odkázat na dopomoc druhých.

Zaslal: Ivan Dokoupil