Ve skvělé sportovní atmosféře a za dodržení pravidel fair play se utkali žáci ze dvou škol ve Zlíně a v Uherském Hradišti a žáci ze škol z Uherského Brodu, Otrokovic, Vsetína a Kroměříže. Domů sportovci odjížděli se spoustou medailí a se slibem, že příští rok se na Olympiádě v Uherském Hradišti zase setkáme.

  • Poděkování za zdar celé akce posíláme:
    na Městský úřad v Uherském Hradišti za tradiční podporu.
  • zaměstnancům organizace Sportoviště Města Uherské Hradiště za propůjčení prostor stadionu, techniky a pomoc při organizaci.
  • týmu dobrovolných a zkušených rozhodčích, díky jejichž ochotě se daří akci profesionálně zvládnout.
  • rodině Machové za zajištění školních sportovních triček.
  • sponzorům, zejména firmě Hamé Babice, za dárky a občerstvení účastníků.
  • studentům zdravotnických oborů hradišťské SŠPHZ za pomoc při organizaci.
  • zaměstnancům školy, kteří pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Josefíkové celou akci zdařile zorganizovali.

Taťána Slováčková ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova