Seznam Milana Boudy zachycuje takřka 500 výstavních akcí - pozoruhodná je zejména výstavní aktivita Černobílé galerie (zůstaňme u tohoto zažitého názvu, i když  musela být jistou dobu oficiálně přejmenovaná na Výstavní síň ZKP) a Muzea JAK v době po okupaci 68. Obě instituce dávaly prostor regionálním autorům, ale podařilo se jim prezentovat i výtvarníky a fotografy s mezinárodním věhlasem a ty, kteří byli na indexu nebo se prosazovali jen sporadicky. A tak v Černobílé galerii vystavoval např. malíř Vladimír Vašíček (1971), hradišťští autoři Jan Staněk a Josef Kiesewetter (1972), fotograf Miloslav Stibor (1981) , malíři a grafici Daniela a Karel Benešovi (1981), fotograf Vilém Reichmann (1982), skupina „nepohodlných" karikaturistů - Barták, Holý, Jiránek, Pálka, Renčín (1983), Miroslav Horníček (koláže - 1983), fotograf Jan Beran (1984), Kornelie a Zdeněk Němečkovi (1984), Vladimír Renčín (1985), Zdeněk Targus Červinka (1986), Jan Vyčítal (1986), Adolf Born (1987), Jiří Suchý + Jiří Šlitr (1987), fotograf Taras Kuščynský (1987), fotograf Pavel Dias (1988), grafik Albín Brunovský (1988), fotografka Petra Skoupilová (1988), malíř a grafik Karel Chaba (1989), grafik Karel Demel (1989), grafik Josef Herčík (1989) - symbolicky toto období uzavřela výstava fotografií a dokumentů 30 let divadla Semafor (1989) v době, kdy se výročí oficiálně nesmělo připomínat.  Také v Muzeu JAK připravili v této době řadu pozoruhodných výstav - fotograf Vilém Reichmann (1975), Jiří Suchý a Běla Suchá (1976), fotograf Petr Sikula (1976), grafik Jiří Havlíček (1977), fotografové Petr Zhoř (1977) a Taras Kuščynský (1977). Významná byla zejména výstava obrazů Evy Švankmajerové (1977), kdy se na vernisáži sjela ilegální Československá surrealistická skupina (Emila Medková, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer, Petr Král, Alena Nádvorníková a další). Také v dalších letech s v Uh. Brodě objevili zajímaví autoři - připomeňme alespoň některá jména: herec Lubor Tokoš, fotograf Miroslav Khol, malíř a grafik Vladimír Komárek, grafik Dušan Kállay, herečka Blanka Bohdanová, malíř Moarch Eveno,  grafik Vladimír Suchánek s hostem Miroslavem Horníčkem, Grafičanka (Jiří Anderle, Karel Demel, Vladímír Suchánek, Jan A. Pacák, Jiří Slíva), fotograf Jindřich Štreit,  sochař Ivan Theimer a mnozí další. Jistě by bylo zajímavé sledovat, jakou (nemalou) pozornost věnovaly brodské galerie regionálním autorům - ale to už by byla jiná záležitost. Připomenout je také třeba, že na realizaci výstav v tomto období se podílelo i Okresní kulturní středisko v Uh. Hradišti - Uh. Brod nebyl přece jenom pod takovým ideologickým „dozorem" OV KSČ, snad i proto se i za totality daly dělat slušné výstavy.

Miroslav Potyka