Návštěvníci také mohli sledovat několik animovaných pohádek, na jejichž realizaci se autor v době svého působení ve zlínských Filmových ateliérech podílel (mimo jiné jako režisér natočil pro slovenskou televizi posledních sedm dílů Pata a Mata).

V malování Ladislava Pálky můžeme vystopovat jisté návaznosti na jeho tvorbu animovaných filmů - smysl pro stavbu a vyprávění příběhu (a téměř každý jeho obraz příběh vypráví nebo aspoň naznačuje), cit pro kompozici, pro barevnou atmosféru, schopnost pomocí detailu vtáhnout diváka do děje ale ponechat mu potěšení hledat a nalézat skryté symboly a drobné vtípky  - humor je totiž kořením jeho malování a jistě ho ovlivnila i poetika insitních malířů.

Námětově je jeho tvorba velmi pestrá (např. vzpomínky na svět dětství, příroda zabydlená pohádkovými i skutečnými postavami, inspirace hudbou a folklorní tradicí, humorné komentování  historie i současného dění atd.), ale rukopis je pevný, snadno rozpoznatelný.

„Z jeho obrazů cítíme, že má svět rád, že ho svět baví a dovede v něm objevovat kouzlo jinotajů, alegorií, dvojsmyslů nebo nesmyslů - jak chcete…" - uvádí Pálkův přítel JiříJilík. A tak se při prohlídce výstavy často ozýval smích, zejména tam, kde hosty provázel svými komentáři autor. A kdo chtěl, mohl si z výstavy odnést nástěnný kalendář 2020 - a mít tak postaráno o dobrou náladu na celý rok…

Zaslal Miroslav Potyka