Zatažená obloha, Morový sloup, otevřené zahrádky a radniční hodiny byly němým svědkem tohoto setkání s historičkou a právě zmíněné hodiny jejichž poslední úder dal pokyn průvodkyni k zahájení výkladu a pověstí. Po dvaceti minutách povídání u Morového sloupu se všichni krátkou procházkou dostali k zadnímu traktu františkánského kláštera, aby zde mohli vyslechnout historii místa a pověst s ním spjatou. Po prohlídce podzemních prostor všichni zvládli schody, kterými se dostali do chodby, která je dovedla k velmi krásné místnosti s barokním refektářem. 

Při odchodu z kláštera se účastníkům ukázala ve svém světle osvětlená židovská synagoga, dnešní Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kde na účastníky čekal ředitel knihovny Radovan Jančář. Zde si účastníci po zdolání schodů mohli prohlédnout noční královské město. V další části se přítomní dozvěděli kde tekla Rechla, kde klapala mlýnská kola a kde byla městská lázeň. Po pár krocích Prostřední ulicí se všichni zastavili na Masarykově náměstí u kašny s výhledem na lékárnu, hotel Slunce, radnici a kostel sv. Františka Xaverského. Putování tajuplným městem skončilo v nočních hodinách a kouzelné slovíčko „děkujeme“ patřilo všem organizátorům, kteří věnovali svůj volný čas účastníkům první červnové prohlídce. Slova díků patřily průvodkyni, od níž se účastníci dozvěděli mnoho nového. A co říci nakonec? „Nestihli jste první prohlídku, tak nezoufejte, další termíny jsou 13., 20., a 27. června vždy ve dvacet hodin.
Přílohy