Zdroj: Monika Ondruchová
Fotografie skla vsetínské sklárny B. A. G. od Aleše Mynáře na současné výstavě ve vsetínském zámku (do 11. 9. 2022).
Sklo Bohemia Art Glass fotoaparátem Aleše Mynáře
Slovácké léto nabídlo Šifrovačku.
Bezmozci či Hortenzie. Pro bystré hlavy. Slovácké léto nabídlo Šifrovačku
Pohádková zahrada.
V Pohádkové zahradě plnily děti úkoly s Patem a Matem i Červenou karkulkou