Mešní víno i prohlídka věže

Mešní víno a požehnání městu od pana faráře Jiřího. Koncert sborů Základní umělecké školy a OK-tetu z Horní Lhoty, tak rozmanitá byla letošní Noc kostelů 2024.

Chrám sv. Vavřince je situován na vyvýšenině na severní straně města. Ke kostelu vede dvojí kamenné schodiště. Chrám byl postaven ve stylu pozdní renesance v letech 1651 – 1656 na popud světlovského pána Gabriela Serényiho podle návrhu Jana Křtitele Erny. Vlastní chrámový prostor působí velmi monumentálním dojmem a překvapuje smělostí své architektury.

Do městské památkové zóny Rajčovna v Hluku přibyl další domek
Do městské památkové zóny Rajčovna v Hluku přibyl další domek

Délka celého chrámu činí 40 metrů, na loď připadá 27 m, na kněžiště 13 m. Loď je 13 m široká a ve výšce 18 m zaklenutá valenou klenbou. V čele kostela je oltář z různobarevného mramoru zhotovený r. 1896 brněnským sochařem Janem Tomolou.

Na stěně za hlavním oltářem je umístěn hodnotný barokní obraz P. Marie od Josefa Pilze z roku 1743. Na levé straně je umístěn oltář sv. Josefa z 2. pol. 17. století s olejomalbou světce od mistra Josefa Zeleného z r. 1879. Nad oltářním obrazem stojí polychromovaná plastika P. Marie s Ježíškem.

Hana Děcká

Vybrali jsme pro vás:

Den otevřených dveří v Dětském domově Uherský Ostroh
Den otevřených dveří v Dětském domově Uherský Ostroh
Originální barevný výhled na svět
Originální barevný výhled na svět
Ohňová show a historie lákaly návštěvníky do Bojkovic
Ohňová show a historie lákaly návštěvníky do Bojkovic
Dolomity aneb výlety okolo Velehradu.
Dolomity aneb Výlety okolo Velehradu