Paní ředitelko, zcela určitě jste se za svou pedagogickou kariéru ještě s takovou mimořádnou situací ve společnosti, školství, v naší škole ještě nesetkala. A nejen Vy, ale třeba i Vaše rodina. Jak toto „rouškové období“ prožíváte doma, ve škole, s kolegy pedagogy?


Dobrý den, pane redaktore, vítám Vás u nás ve škole, a jak sám vidíte, ani Vás v této zvláštní době nemohu pozdravit podáním ruky. Všechno je nyní jinak a hlavně nikdo z nás nemá s touto „rouškovou dobou“ zkušenost. Zažíváme něco, s čím se nikdo z nás dosud nesetkal. Událostí za poslední měsíc bylo neuvěřitelně mnoho, a jak jste správně uvedl, byly naprosto mimořádné. Všichni čelíme velkému tlaku, nevíme, co přesně bude a kdy se život v našich rodinách, ve škole a společnosti vrátí do normálu. Nezbývá než být silnými a věřit, že to bude co nejdříve. Optimismus je to, co nyní potřebujeme, proto se snažím udržovat se v dobré psychické kondici, abych mohla poskytovat silnou oporu všem, tedy svým blízkým v rodině i zaměstnancům v práci. Jak říkal Amundsen: Ztratíš-li dobrou mysl, ztratíš všechno. Nejsem pesimista, věřím, že všechno, co se děje, má nějaký důvod. Dnešní události jsou pro nás velkým poselstvím. Možná se nám vyšší moc snaží naznačit, že věci, které v každodenním běhu vnímáme jako běžné a samozřejmé, mnohdy až nudné, vlastně tak samozřejmé nejsou a je potřeba si jich vážit. Podle mého názoru je současná situace minimálně časem k zamyšlení, a ač se to nezdá, mnohému novému se v této neobvyklé situaci naučíme, ale to ukáže až čas.

Život v naší škole se nezastavil. Škola sice zeje prázdnotou a ozývá se pouze školní zvonění, ale práce je mnohem více než obvykle. Výuka probíhá dál, i když v úplně jiné podobě. Nároky na její přípravu a organizaci jsou větší. Jsem neustále v jednom kole. Hlavně maximálně podporuji své kolegy pedagogy, abychom toto období výuky na dálku zvládli co možná nejoptimálněji. Vedu je ke spolupráci, jednotě, soudržnosti, toleranci, empatii a citlivému vnímání individuálních možností jednotlivých žáků v nynějším vzdělávání. Poskytuji jim metodické vedení a oporu při využívání on-line výuky. Víte, mám docela dobrý přehled o většině žáků naší školy, o tom, jak vnímají současnou situaci. Účastním se on-line výuky jednotlivých předmětů, vnímám, jak žáci komunikují s učiteli, jak reagují na on-line setkávání během výuky i mimo ni. Jednoznačně cítím, že žákům chybí sociální kontakt, jsou už měsíc ve značné izolaci. Vždyť si uvědomme, že nyní nejsou pouze bez školy, jsou také bez mimoškolních aktivit, kroužků, sportů, vzájemných setkávání, her atd. Někteří se uzavírají do sebe a mohou prožívat sklíčenost, u jiných zase vnitřní tlak může způsobovat neobvyklé chování. Určitě to není pro nikoho jednoduché.


A co nivničtí rodiče žáků školy, jak oni spolupracují, učí se s dětmi doma, konzultují výuku s naší školou? Jistě jsou i problémové situace. Jste Vy a tým učitelů školy s rodiči žáků v kontaktu. Jak nyní vlastně výuka probíhá, co specifikace učební látky dle ročníků a jak se řeší školní docházka v rámci on-line výuky?


To je hodně věcí, na které se ptáte. Co se týká nivnických rodičů, chtěla bych jim touto cestou velmi poděkovat za čas a pomoc, kterou věnují svým dětem při zvládání domácí výuky. Na jejich bedrech toho leží nyní hodně, kromě zaměstnání a běžné péče o rodinu dohlíží ve vyšší míře na domácí učení svých dětí, a to zejména rodiče těch nejmladších. Veškeré informace k domácí výuce zveřejňujeme na webových stránkách školy www.zsnivnice.cz. Informace postupně číslujeme, aby byly přehledné a daly se zpětně snadno dohledat. Vždy v pátek na školní web vkládáme přehled učiva a úkolů, které má žák v následujícím týdnu vypracovat. Někteří žáci si úkoly sami zodpovědně plní, ale u některých je motivace k samostudiu nižší. A tady je právě důležitá role rodičů – dohlédnout na to, aby si dítě všechny úkoly v daném týdnu včas splnilo, aby se mu úkoly nenahromadily. Pedagogy vyzývám k tomu, aby vybírali jen základní minimum učiva. Zaměřujeme se nyní jen na předměty vzdělávacího charakteru. Rozsah učiva a úkolů je redukován tak, aby žák jejich splněním trávil polovinu běžného výukového času ve škole. Splnění úkolů zadávaných na webových stránkách školy je pro žáky povinné. Úkolů je přiměřeně. Ovšem je potřeba, aby je žák průběžně plnil a neodkládal je na později. Žák by si měl rozplánovat úkoly do jednotlivých dnů a stanovit si pevný časový rozvrh či nějaký řád, kdy je splní. To vyžaduje značnou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti žáka, a právě toto by měli rodiče doma korigovat a kontrolovat. Ověřovat správnost splněných úkolů rodiče nemusí, protože žáci mají spolu s úkoly k dispozici vždy i správné řešení. Chceme totiž, aby měl žák možnost hned si svůj vypracovaný úkol zkontrolovat, aby měl zpětnou vazbu ke své práci. Od mnoha rodičů naší školy mám k organizaci současné výuky a k rozsahu zadávaných úkolů zpětnou vazbu a, pane redaktore, věřte nebo ne, je všechna pozitivní. Rodiče kladně hodnotí přehlednost a dostupnost informací, rozsah zadávaných úkolů, pestrost vyučovacích metod, kvalitu učebních úloh a jednotnost pedagogického týmu. Mnozí napíší i mail s oceněním pedagogické práce nebo si i postesknou a vyjádří přání, aby se děti do školy co nejdříve vrátily. V každém případě bez pomoci rodičů by v mnohém domácí výuka nemohla fungovat tak kvalitně, jak nyní. Spolupráce rodičů si velmi cením.

Naprostou novinkou v naší škole je zavedení tzv. on-line výuky. Její zprovoznění ale bylo značně náročné. Především je potřeba říci, že naše škola je naprosto jedinečná v tom, jak rychle zavedení on-line výuky do praxe zvládla. Byl to doslova raketový start. Když jsem s krajským metodikem informačních technologií konzultovala výběr vzdělávací platformy a ptala jsem se, jak dlouho asi bude trvat, než všechno potřebné zařídíme, dostala jsem odpověď, že tak velká škola jako je naše bude potřebovat ke spuštění minimálně čtyři týdny. Já jsem ale řekla, že to musíme zvládnout za týden a taky jsme to zvládli. Události následovaly jako lavina. Nejdříve jsem se s prostředím Microsoft Teams seznámila já, následně jsem proškolila celý pedagogický tým, rozeslala jsem mailem přístupové údaje žákům a realizovala pilotní setkání se skupinou osmáků. Metodicky a organizačně jsem vedla pedagogy, kteří se spolu se mnou vrhli po hlavě do usilovné práce. Založili jsme virtuální třídy a předměty, tzv. týmy. Vložili jsme do nich výukové materiály, procvičovací úkoly a potřebné informace pro žáky. Proběhly úvodní schůzky, na které navázala pravidelná výuka podle upraveného on-line rozvrhu hodin. Platforma Microsoft Teams je uživatelsky jednoduchá a přehledná. Její obsluhu snadno zvládnou i mladší žáci. On-line výuka umožňuje komunikaci celé třídy žáků a učitele. Učitel může promítat výukové materiály, vysvětlovat a procvičovat učivo, klást žákům otázky, vyvolávat je. Je to opravdu skvělá věc. Současně si uvědomujeme, že žáci mohou mít doma IT vybavení a internetové připojení na různé úrovni. Nicméně účast žáků na online výuce je velmi žádoucí, neboť do určité míry nahrazuje školní docházku. Žáci si prostřednictvím on-line výuky udržují pracovní a učební návyky a současně lépe porozumí novému učivu. Aktivita žáků bude základem pro závěrečné hodnocení.


Nestává se tak často, aby Česká televize, štáb redakce Televizních novin navštívil naši školu. Jak jste prožívala ten den 11. dubna 2020 v kontaktu s moderátory a na Skype?


Hm, to datum 11. 4. 2020 nebylo náhodné. Uplynul právě jeden měsíc od uzavření škol a bylo tudíž možné předložit první hodnoticí soudy. Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi. Zavedení plně funkční on-line výuky v naší škole mělo raketový start, o kterém se ví daleko za hranicemi Nivnice. Tak se stalo, že mi jednoho odpoledne zazvonil telefon a ozvala se redakce České televize s otázkou, zda by bylo možné on-line výuku v naší škole zdokumentovat a reportáž odvysílat v televizi. Samozřejmě jsem souhlasila a hned následný den, ve čtvrtek 9. 4. 2020, jsem v naší nivnické škole přivítala štáb z ČT1. Následovala řada otázek, odpovědí, objasňování a natáčení reportáže. Sami páni redaktoři z České televize byli celým systémem a způsobem realizace on-line výuky překvapeni a nadšeni. Jejich obdiv k naší práci byl zjevný. Naše škola je příkladem dobré praxe.

Já prezentaci naší školy v České televizi hodnotím jako velevýznamnou událost! Vždyť se o nás mluvilo v Televizních novinách (Událostech) v hlavním vysílacím čase v 19:00 h na ČT1! Následně byla na ve 21:30 h na ČT24 odvysílána další reportáž a 6minutový živý rozhovor s ředitelkou nivnické školy prostřednictvím Skype! Byla to velmi zajímavá zkušenost a přiznám se, že to vnímám jako velkou poctu naší poctivé práci. Jsem moc ráda, že jsem mohla činnost školy prezentovat v televizi. Vysílání bylo napínavé, protože otázky nebyly předem domluvené. V podstatě jsem nevěděla, na co se paní redaktorka bude ptát. Kupodivu jsem během přímého vstupu vůbec nebyla nervózní, naopak byla jsem hrdá na to, že je v televizi právě naše škola - škola J. A. Komenského v Nivnici.

Je to velká čest pro naši školu, obec Nivnici i Zlínský kraj! Celé vysílání lze zpětně zhlédnout, je dostupné na webu ČT v záložce iVysílání, datum 11. 4. 2020. Přímé odkazy na odvysílané reportáže jsou také v Informaci č. 22 na webových stránkách naší školy.


Jak je avizováno v médiích, budou se školy od 25. 5. 2020 v omezené míře otevírat. Jak se na tuto situaci připravujete?


Nebude to jednoduchá situace, protože přímá účast ve výuce pro žáky 1. stupně nepovinná. O účasti rozhoduje zákonný zástupce žáka. Pro školy je to značná komplikace. Bude docházet k situacím, kdy se část žáků bude vzdělávat ve škola a část bude pokračovat ve výuce na dálku. Problém vidím zejména v personálním zajištění výuky. Pokud učitel povede přímou výuku ve škole, bude chybět v online výuce a naopak. Bude to náročné období, ale nedá se nic dělat, musíme to zvládnout. Věřím, že se nám i tuto složitou situaci podaří organizačně nastavit co nejoptimálněji.

Autor: Karel Šik