Soutěžící museli zdolat tři hlavní disciplíny: testy z pravidel silničního provozu, jízdu po dopravním hřišti na jízdním kole nebo koloběžce a absolvovat překážkovou dráhu ztíženou „alkobrýlemi“ na očích, s možností si vyzkoušet chůzi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Všechny zmíněné disciplíny měly za cíl prověřit znalosti a praktické dovednosti z oblasti silničního provozu a hlavně připravenost dětí na bezpečný pohyb v reálném dopravním prostředí.

Poděkování patří všem mladým cyklistům za dobré výkony, jejich vychovatelům i velké ocenění patří odbornému dohledu z řad policie ČR Uherské Hradiště, pí. Bc. M. Šabatové, z odd. prevence, p. J. Šichovi z dopravní policie, krajskému koordinátorovi BESIPU Zlínského kraje p. Zd. Patíkovi, a v neposlední řadě i řediteli ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777, Mgr. M. Melichárkovi za zapůjčení dopravního hřiště.

Za Dětský domov Uherský Ostroh Radek Hnilička, zástupce ředitelky