„Noviny dostáváme pravidelně každé čtvrtletí, ale v tomto čísle byl zveřejněn náš článek o velikonočních kraslicích a zvycích, které se k nim váží,“ řekla vedoucí obchodního oddělení Silvie Lečíková. „Vycházeli jsme z výstavy naší kurátorky Jany Koštuříkové a upravený text nabídli krajanům k využití. Zveřejnění bylo takovým malým bonbónkem v době, kdy se řada našich výstav a projektů ruší jeden za druhým.“

Spolupráce s krajanským spolkem vznikla v době přípravy výstavy Czech Made Western, kterou muzeum realizovalo v roce 2019. Vedoucí Wilber Czech Museum, pan Steve Ourecky, zareagoval na prosbu o spolupráci a poskytl historické fotografie z dob osídlování amerického Západu i ze života dnešní české komunity v Nebrasce. „Je neuvěřitelné, jak si zde někteří potomci českých přistěhovalců váží svých kořenů,“ říká Silvie Lečíková. „V městečku Wilber se k nim ještě dnes hlásí plných 37% obyvatel! Pořádají krojové slavnosti, tančí českou Besedu, zkoušejí české recepty a slova „kroj“ či „kolache“ jsou zde pořád doma. Je dost dojemné číst jednotlivé příběhy, kdy třeba novomanželský pár letí přes půl Států, aby na přání nevěsty zopakoval svatební obřad v krojích v rodném Taboru v Jižní Dakotě.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně má v plánu v navázané spolupráci pokračovat a už připravuje další materiály s etnografickou tématikou.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně