Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokého učení technického v Brně v průběhů tří nabitých dnů absolvovali prohlídky všech oddělení firmy, přednášky od zaměstnanců a vedoucích jednotlivých oddělení společnosti Euregnia například na téma pracovní právo, datová schránka, dotační management a spoustu dalších. Především však měli možnost poznat, jak funguje podobná firma v každodenním provozu. 

„Studenti oceňují, že jim obrazně i doslova otevřeme dveře a mají možnost seznámit se s chodem zavedené firmy nebo si vyzkoušet, jak skutečně fungují účetní programy. Mohou se nás na cokoli zeptat a my jim rádi usnadníme vstup do praxe a inspirujeme je v jejich další kariérní cestě,“ řekla ředitelka Euregnie Ivona Huňková, která všem absolventům Training days předala certifikát. 

V letošním roce se Training days zúčastnilo sedm vysokoškoláků, pět jich projekt úspěšně dokončilo.

„Moje očekávání byla předčena. V Euregnii nám představili široké množství témat. Training days mě utvrdily v přesvědčení, že chci v této kariéře pokračovat,“ uvedl jeden z absolventů Tomáš Crha, který studuje daně a účetnictví na UTB.

„Velkým přínosem Training days pro mě bylo, že jsem zjistila, jak důležitá je komunikace s klienty a jak řešit případné problémové situace,“ doplnila Nikola Gazdíková, která studuje na UTB obor finanční kontrola.

Daňovou a účetní společnost Euregnia s.r.o. založila v roce 2003 Ing. Ivona Huňková. Ta v současné době zastává funkci místopředsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. K řešení účetních, daňových i finančních záležitostí klientů přistupuje firma komplexně. Mimo jiné je Ing. Ivona Huňková garantem oboru účetnictví a daně na UTB Zlín.

Ivona Huňková