Naštěstí nešlo o skutečný požár, ale o ukázkové cvičení dálkového hašení. Nejdůležitější je spolupráce všech družstev. Dálková doprava vody je důležitá u hašení většího rozsahu požáru, kdy jeho plocha překračuje hodnotu několik stovek metrů čtverečních, je nasazen vyšší počet proudů vody na hašení nebo doba hašení překračuje desítky minut. Úspěšná likvidace požáru vyžaduje nepřetržitou dodávku vody, to znamená nutnost hledat v okolí požáru dostatečně vydatné a také dostupné vodní zdroje. Dále pak je nutné tuto vodu dopravit na místo požáru buď pomocí dálkové dopravy vody s hadicovým vedením. Tak tomu bylo i v sobotu v Rudicích. Do hodiny bylo po požáru.

Zaslala Hana Děcká