Právě tato studentka gymnázia Uherského Hradiště dosáhla skvělých 168 bodů z maxima 176 bodů a není asi překvapením, že bude po prázdninách pokračovat ve studiu geologie na Masarykově univerzitě v Brně. Předtím ještě stihne reprezentovat Zlínský kraj v celostátním kole geologické olympiády, které bylo odsunuto na červen. Z gymnázia Uherské Hradiště jsou i dva nejlepší zástupci základních škol, Eleonora Pitrová a Jan Knotek.

„Velké poděkování patří všem nadšeným učitelům, kteří dokáží svůj zápal pro geologii předat žákům a studentům. Bez nich by tak skvělé výsledky v této soutěži nebyly možné,“ doplňuje Andrea Dovicová.

Právě ona osobně předala diplomy, drobné věcné ceny od muzea a gratulaci Beátě Ryškové i dalším: Mgr. Janu Duškovi, učiteli přírodních věd z uherskohradišťského gymnázia, pro jeho žáky a studenty, ZŠ v Kunovicích, Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, Valašské Klobouky, Kroměříž a Valašské Meziříčí.

Nejlepší z obou kategorií Zlínského kraje:

Kategorie A (základní školy): 

1. Eleonora Pitrová, Gymnázium Uherské Hradiště - postupuje do státního kola
2. Jan Knotek, Gymnázium Uherské Hradiště
3. Lukáš Frgal, Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť


Kategorie B (střední školy): 

1. Beáta Ryšková, Gymnázium Uherské Hradiště - 1. v celostátním vyhodnocení prvních deseti nejlepších v kategorii B, postupuje do státního kola
2. Patrik Pernický, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí - 9. v celostátním vyhodnocení prvních deseti nejlepších v kategorii B, postupuje do státního kola
3. Anna Burianová, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 


Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně