„Jsem velmi ráda, že oceňování pracovníků v sociálních službách dává příležitost zviditelnit tuto oblast a umožnit širší veřejnosti dozvědět se o lidech, pro něž je tato práce nejen zaměstnáním, ale i naplněním a smysluplnou činností,“ uvedla směrem k přítomným na slavnosti Michaela Blahová, členka rady Zlínského kraje

„Chci poděkovat především za samotnou nominaci, a toho, že někdo si váží mé práce, a vidí to, co děláme. A pokud někdo něco dělá s láskou, musí to být vidět a cítit. Za 20 let práce na Charitě mě toto ocenění moc potěšilo,“ podotkla Miroslava Havlíková.

Akce se zúčastnil také starosta Strání Antonín Popelka a ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť.

Ředitel brodské Charity Petr Houšť ocenění své kolegyně komentoval slovy: „Jsem nadšený z toho, že kraj ocenil dlouholetou a vynikající práci Miroslavy Havlíkové. Tato naše pracovnice vede tři služby, a to Pečovatelskou službu Strání, Odlehčovací ambulantní službu Strání a Odlehčovací pobytovou službu Strání. Paní Havlíková byla u rozjezdu všech těchto služeb. Je nutné připomenout, že provoz těchto služeb je nesmírně náročný, a to jak po organizační, personální i materiální stránce. A všechny tyto služby fungují na výbornou a jsou plně obsazené a vytížené,“ připomněl Petr Houšť.


Oleg Kapinus