Měsíc únor, který před málo dny začal, je až do 13. února věnován maškarnímu období – fašanku, obchůzkám a veselí. V tomto období se lidé i děti převlékají do obleků zvířátek, různých povolání, tančí se různé tance, zkrátka probíhá veselí.

První únorová neděle byla v kině Hvězda v Uherském Hradišti ve znamení tvorby „Karnevalových masek“. Pozvání na tuto akci přijalo jedenáct dětí se svým doprovodem. V předsálí kina měly organizátorky přichystané stoly a pracovní materiál a dětem naznačily jak se karnevalová maska vyrábí. Za tímto účelem k práci potřebovaly papírové tácky, barevné papíry, nůžky, vodové barvy, špejle, lepící pásku a odvahu do tvorby masek. Na co nestačily ručičky dětí, vypomohly ruce dospělých. Děti vybarvovaly půl kruhy papírových tácků, stříhaly barevné papíry a po nějaké chvíli byly masky podle představivosti dětí hotovy. Slovíčko „děkujeme“ bylo malou odměnou za nedělní zamračené masopustní odpoledne.

Olga Švecová