K obnovení májových pobožností po několika letech odmlky došlo letos na Březové u Slušovic. Věřící se tam scházejí pravidelně ve středy a neděle u místního kříže ve středu obce. Kříž je vyzdoben obrazem Panny Marie, svíčkami, květinami a pokreslenými kamínky od dětí. Májová setkání jsou i příležitostí zavzpomínat na časy minulé.

Pobožnost začíná v 18 hodin se zvoněním místního zvonu modlitbou Anděl Páně a následuje desátek růžence. Po zpěvu mariánské písně z kancionálu se předčítají litanie loretánské. S kytarovým doprovodem se zazpívá píseň o Panně Marii a přečte se kapitola z knížky Život Dona Boska. Májové pobožnosti jsou uzpůsobeny také dětem. Na začátku si děti zapálí svíčku a v průběhu pobožnosti kreslí na kamínky různé obrázky pro Pannu Marii, které zůstávají položeny právě na místním kříži.

Májové pobožnosti na Březové bývaly tradicí po dlouhá léta. Poslední májové se konaly v roce 2019. Tetičky se scházely za každého počasí. Pokud jim počasí opravdu nepřálo, využívaly k modlitbám nedalekou zastávku hromadné dopravy. Nyní se při nepřízni počasí využívá zastřešeného areálu Na Luži. Poslední májová proběhne 31. května. Na pobožnostech jsou vítáni jak místní, tak také přespolní.