Součástí komentované prohlídky byla samostatná budova, historie budovy, podrobnosti ke stavitelům, nádvoří s originálem barokní kašny, náhrobními kameny a dalšími historickými fragmenty, výstavními sály.

Tato komentovaná prohlídka byla uskutečněna v rámci třináctého celorepublikového festivalu „Den architektury“, který od roku 2010 připravuje spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi.

Komentovaná prohlídka byla ukončena v 16.30 hodin a nezbývalo nic jiného než se s historickou budovou pro tentokrát rozloučit a poděkovat historičce umění Miladě Frolcové za kvalitní výklad.