Jak ale Kinští trávili volný čas na panství v Lešné? Panství koupil v roce 1887 August Leopold  - hrabě Kinský, který ho přenechal mladšímu synovi Filipovi Arnoštovi Kinskému. Ten se 1. září 1884 oženil s Marií Dubskou z Třebomyslic. Se dvěma dětma Bedřichem (n. 1885) a Terezou (n. 1888) trvale obývali lešenský zámek.

Bazén s vodotryskem, tenisové hřiště i péče o zámecký park
Za Filipa Kinského proběhla úprava zámku z původní barokní do klasicistní podoby. Věnoval i velkou péči parku, který byl doplněn novými komponenty a upravenými chodníky. V parku bylo také zřízeno tenisové hřiště i prostory pro další venkovní radovánky. Před zámkem byl po roce 1894 zřízen bazén s vodotryskem, ve kterém se v parných dnech osvěžili dospělí i děti. Na snímku vidíme Bedřicha a Terezu (rodinně přezdívaných Fritz a Mausi) s tatínkem Filipem a kamarády Ferim a Palim Pálffym.

Kinští chovali na svém panství nejen koně, ale i poníka a osla 
Kinští trávili hodně času venku. Hraběnka Marie Kinská je na portrétu v lešenské jídelně i na dostupných fotografiích zachycena s koněm. Na panství měli v roce 1895 hned několik koní i poníka Susi, jelikož byl Filip pokračovatelem chovu koní i daňků, jelenů a muflonů po předchozích majitelích. Fritz a Mausi si také rádi hráli a dokonce jezdili na oslíkovi jménem Nani. Láska ke zvířatům a přírodě ale nekončila jen u koní a oslíka. V zámecké zahradě i v přírodě rodinu doprovázeli lovečtí psi plemena pointer. Na dostupných snímcích jsou s rodinou často vyfotografovaní i psi Bella, Fly, Lady či Ogar.

Dostaveníčko v zámeckém parku
Kromě zvířecích přátel trávili samozřejmě Kinští čas také s rodinou. Na návštěvy jezdívala před rokem 1900 i tetička Elli (Elisabeth) s manželem Guidem a dětmi, teta Therese a Filipův bratr August s manželkou Franziskou. Dalším známým návštěvníkem byla i „Tante Marie“ – Marie von Ebner-Eschenbach, která byla sestrou Filipovy matky.


Autorka textu: Andrea Mrštinová