Na základě zkušeností a zpětné vazby od učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků se totiž potvrdilo, že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu.

A co se v mládí naučíš, dál v životě jako když najdeš! Jak kdysi řekl bajkař Ezop, ani ten nejmenší projev laskavosti není nikdy zbytečný. A v naší družině se laskavosti k jiným lidem učíme nejen mezi sebou, ale také jsme se rozhodli zapojit do Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopad.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je stát se v tento den Laskavcem – člověkem, který nezištně koná dobré skutky pro své okolí. A může k tomu stačit jen málo. Třeba to, co hravě dokáže i malé dítě. My jsme se letos rozhodli potěšit svými čajíky místní seniory na Svatomartinském setkání se seniory.

Doufáme, že jim čajíky vykouzlily úsměv na tváři a těšíme se na další rok, až se znovu do projektu zapojíme.

Tereza Šašinková