Letošní vyhlášení dvacátého třetího ročníku se konalo poslední květnový den v prostorách Galerie Joži Uprky. V uvedený den se v Galerii sešli mladí literáti, kteří se svými pracemi z okresnch kol postoupili do kola krajského.

Úvodní slovo s přivítáním měly na starosti pracovnice dětského oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana – Hanka Hanáčková a Bronislava Jakoubková, které po krátkém úvodu předaly slovo řediteli knihovny, který svým úvodním slovem pozdravil všechny přítomné a pak už následovala slavnostní chvíle, kdy pracovnice četly jména vítězů a pan ředitel předal mladým literátům hodnotné dárky.

Celá slavnostní atmosféra byla doplněna vystoupením žáků ZUŠ – Slovácko. Závěrečné slovo patřilo opět řediteli Knihovny BBB, který všem oceněným poblahopřál a připomenul, že za měsíc budou prázdniny, a tak dětem popřál krásný pohodový prázdninový čas. A kdyby je někdy sluníčko pozlobilo, tak dveře knihoven jsou jim otevřeny.