Markéta Holišová (narozena roku 1972) navázala na rodinnou tradici a vystudovala obor Keramika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Následně absolvovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ateliér Sklo v architektuře a doplnila si pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti vyučuje na jedné ze základních škol v Rožnově pod Radhoštěm dějepis, pracovní i výtvarnou výchovu. Jako výtvarnice tíhla jak k řemeslu, tak i k ilustrační tvorbě, přičemž ideální spojení obou „uměn“ nalezla v dekorování keramiky. Zprvu malovala přímo na kameninu, ale technika ji zcela neuspokojovala.

Pro dokonalý přepis detailů nakonec zvolila techniku tisku, kterou na kvalitní porcelán české výroby přenáší své kresby. K vyobrazeným motivům sama dodává: „Velkou inspirací je mi dětské vnímání světa, které jsem znovuobjevila se svými dětmi. Děti nevidí rozdíl mezi životy lidí, zvířat a rostlin, vše je propojeno, vše je dovoleno, a to mě baví. Těší mě brnkat na dětské strunky v dospělém světě.“

Urbex - opuštěný kostel.
Tento kostel stál kdysi uprostřed vesnice, dětské hroby někdo udržuje

Pravoslav Dorda (narozen roku 1945) žije a tvoří na Dolní Bečvě a po celý svůj profesní život se věnoval především užitkové keramické tvorbě. Z kameniny zhotovoval například hrníčky, misky či zahradní keramiku. Nejen u nás, ale i ve světě proslul zejména svými nádobami na bonsaje, u kterých uplatnil svou originální techniku. V pokročilém věku se navrátil ke svému původnímu výtvarnému zaměření, neboť v 60. letech absolvoval na uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole obor malba a dekorace. Barevnými pastelkami kreslí krajiny i figurální výjevy, ale vlastní jsou mu též abstraktní či imaginativní kompozice.

Rozmanitost stylů a pojetí plně odpovídá autorově potřebě dát naprostou svobodu své tvůrčí fantazii a tvořit intuitivně, přičemž sám o sobě hovoří jako o pouhém vykonavateli podnětů, které mu ponouká vlastní podvědomí. Dordova technická vynalézavost se pak projevuje na specifické úpravě papírového podkladu obrazů. 

Olga Méhešová, historička umění Muzea regionu Valašsko

Podzim s ukrajinskými dětmi.
S ukrajinskými dětmi si užili procházku spojenou s osvojováním si českého jazyka
Martinské hody v Buchlovicích.
FOTO: Martinské hody v Buchlovicích. To byla krojovaná krása, zpěv i tanec