Někteří z klientů si vzpomněli i na svědectví svých rodičů, kteří se s místními obyvateli ještě potkávali.

Vzpomněl se i smutný, tragický konec našich židovských spoluobčanů… Kéž se taková nespravedlnost v našem městě už nikdy neopakuje…


František Bílek, vedoucí DS Domovinka, Charita Uherský Brod