Součástí akce pro děti byly dílničky, ve kterých si děti vytvořily svou oděvní součástku v podobě kožucha, dále si děti vyrobily ovečku a vymalovaly různé obrázky. Povídání se skřítkem začínalo vždy v celou hodinu a po celou dobu trvání listopadové akce byla otevřena tvořivá dílnička a k dispozici byly i pracovní listy.

Fotoaparát zachytil děti při tvoření, o které byl velký zájem, snad proto, že venku nebylo vlídné počasí a že posedět v příjemném prostředí a ještě se něco nového dozvědět bylo lákavější. Skřítek Zvídálek se s dětmi rozloučil v sedmnáct hodin a děti při odchodu vyslovovaly kouzelné slovíčko „děkujeme, které patřilo organizátorkám a ostatním pracovníkům Slováckého muzea.