Vynikající učitelka, dlouholetá sokolská cvičitelka a náčelnice, neuvěřitelně vitální sportovkyně a turistka, kterou jste kromě cvičebních hodin v Sokole mohli až do vysokého věku potkat i na lyžích, na vodě nebo na vysokohorské túře.

V rámci aktivit v Sokole hrála také loutkové divadlo, v němž řadu let propůjčovala svůj hlas postavě Kašpárka. Dětem a mládeži se věnovala i v letních měsících na sokolských turistických a cykloturistických táborech. Mládež vedla k cílevědomosti, vytrvalosti a ukázněnosti a její bývalí táborníci na ni dodnes vzpomínají s láskou.

Tato drobná žena s obrovskou vnitřní silou a pozitivní energií, kterou dokázala rozdávat svým svěřencům i kolegům a díky níž zvládala tu neuvěřitelnou spoustu pedagogických i tělovýchovných aktivit, kterým se celý život věnovala, byla jednou z osobností, bez níž by hradišťský Sokol nebyl tím, čím dnes je.

„Dokázala spojovat mladší generaci s tou starší a i díky tomu máme dnes v Sokole spoustu mladých cvičitelů,“ říká o sestře Heleně starosta hradišťského Sokola Jaroslav Ševčík.

„Nepamatuji si, že by si někdy posteskla, že ji tam a onde něco bolí, její kondice a výdrž byla obdivuhodná,“ vzpomíná dlouholetá kolegyně cvičitelka Anna Petlánová.

„Nikdo nespočítá, kolik cvičebních hodin, kilometrů na výletech, kolik času na nácvičných, srazech a schůzích Sokolu věnovala,“ dodává Anna Petlánová. Na poslední cestě členové i vedení jednoty Helenu Chytkovou vyprovodí se sokolským praporem a čestnou stráží.

Mgr. Iva Mráčková