Milovník tohoto druhu hudby a zvláště pak houslové hry, který na koncert nepřišel, mohl jen litovat, protože bylo skutečně co poslouchat.

Protagonisty večera byli dva sedmnáctiletí kamarádi, domácí Marek Pavlica, absolvent zdejší základní umělecké školy ze třídy Pavla Štulíra, který je v současnosti posluchačem brněnské konzervatoře u Štěpána Graffeho, a Matteo Hager, studující na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy pod vedením Jiřího Fišera.

Věkově o více než dekádu starší Lukáš Klánský patří v současnosti k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům nastupující mladé generace.

Zazněla díla autorů Jeana-Marie Leclaira, Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany, Frederyka Chopina, Dmitrije Šostakoviče, Camille Saint-Saënse, Antonína Dvořáka, Pabla de Sarasate a Bohuslava Martinů.

Oba houslisté se představili jak v sólových virtuózních skladbách (Smetanova Z domoviny a Dvořákova Mazurka e moll v případě Marka Pavlici, Beethovenovy Romance F dur, Saint-Saënsova Ronda capricciossa a Sarasateho Cikánských melodií v podání Matteo Hagera), tak společnou hrou v Sonátě pro dvoje housle č. 5 (Leclair), Pěti kusech pro housle a klavír (Šostakovič) a závěrečné Sonatině pro dvoje housle a klavír (Martinů), z nichž některé skladby měly v jejich podání premiéru.

Koncert byl vhodně doplněn dvěma Chopinovými klavírními nokturny (Des dur, c moll), která přinesla posluchači oddech a dramaturgicky vhodný předěl. Je neuvěřitelné, jakým způsobem se oba mladí houslisté umělecky náročného programu zhostili a co všechno jsou v jejich věku schopni zahrát, zvláště když technická a výrazová stránka skladeb byla velmi obtížná.

Nezbývá než se těšit na další koncertní počiny obou mladých umělců, o kterých, pevně věřím, v budoucnu ještě uslyšíme.

Petr Číhal