Tento běh má také v Holešově už svou dlouholetou tradici. Tradičně běh organizuje SVČ TYMY Holešov za velké pomoci a spolupráce mnoha dobrovolníků. Moc děkujeme za pomoc žákyním policejní školy v Holešově a také paním vychovatelkám.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu běželo dětské tratě 100 m, 500 m a 1000 m celkem 68 dětí.

  • Vítězem v kategorii chlapci do 4 let na 100 m byl Vilém Tkadleček.
  • Vítězkou v kategorii děvčata do 4 let na 100 m byla Alena Greplová.
  • V kategorii chlapci 5 – 6 let na 100 metrů byl vítězem Jonáš Vrajík.
  • V kategorii děvčata 5-6 let na 100 metrů byla vítězkou Viktorie Menšíková.
  • V kategorii na 500 m děti 7 – 8 let byl vítěz Jakub Passinger a mezi děvčaty Andrea Abrahámková.
  • V kategorii dětí 9 – 10 let první místo obsadil Vojtěch Zdráhal a Johanna Vlattenová.
  • V kategorii 11 – 12 let obsadil první místo Jan Spružina a mezi dívkami Klára Pohnánová.
  • V nejstarší dětské kategorii 13 – 15 let na 1000 m byl vítězem Miroslav Vavruša a mezi děvčaty Elen Kaňová.
  • Do hlavního závodu na 5 km se zaregistrovalo celkem 105 běžců. Trať odběhlo pouze 90 z nich.
  • V kategorii dospělých se na prvním místě umístila Nikola Novosadová s časem 22:24 a mezi muži Petr Kučera s časem 17:33.

Velkou radost nám udělala účast pana hejtmana Zlínského kraje pana Radima Holiše, který se pod startovním číslem 8 také běhu zúčastnil.

Trať Olympijského běhu vedla krásným prostředím zahrady holešovského zámku. Toto prostředí přilákalo běžce nejen z Holešova, ale také širokého okolí. Přijeli k nám sportovci ze Zlína, Hranic, Prostějova, Přerova atd..

Děkujeme všem běžcům, kteří se zúčastnili Olympijského běhu u nás v Holešově. Poděkování si zaslouží všichni, kteří nám pomohli při organizačním zajištění této akce.

Jmenovitě děkujeme panu Pavlu Mrázkovi za moderaci, Pavlu Žákovskému za skvělé ozvučení a Tondovi Peškovi - traťovému rozhodčímu. Poděkování patří i firmě SportChip za zajištění časomíry.

Děkuji také za spolupráci Technickým službám Holešov a paní Lence Bartoškové.

Jejich pomoci si velmi vážíme. Jsme moc rádi, že Olympijský běh má v Holešově již své pevné místo. Už nyní se těšíme na příští ročník olympijského běhu, jehož hlavním myšlenkou je - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!