Neděle ve znamení Sv. Huberta.
Oslavy svatého Huberta v Rudicích. Nechyběly ani lákavé dančí speciality
Biřmování v Buchlovicích.
Od biskupa Josefa Nuzíka přijalo v Buchlovicích svátost biřmování 24 křesťanů