Svět středověkých her v muzeu Slovácka.
Ve Slováckém muzeu vládl středověk. Děti si vyzkoušely i střelbu z kuše
Biřmování v Buchlovicích.
Od biskupa Josefa Nuzíka přijalo v Buchlovicích svátost biřmování 24 křesťanů