Následovala obchůzka po dědině a večerní zábava na hale Cihelna za tónů dechové hudby Buchlovjané a cimbálové muziky Oskoruša.

Nedělní den přivítal krojované v kostele svatého Martina sluncem. Po mši se zpívalo a tancovalo před kostelem a všichni přítomní si užili veselé hodové nálady mladých tanečníků a tanečnic. Ti museli ještě tento den zvládnout opět obchůzku po dědině a večerní muziku v restauraci U Páva.

Poděkování patří všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě hodů, oblékání krojů a vázání šátků děvčatům, místním restauracím, muzikantům a pořádajícím hasičům a dalším spolkům. Díky, že pomáháte udržovat tradice v Buchlovicích.        

Jarmila Vráblová