Přírodní rezervace Kanada představuje rozsáhlý komplex lužního lesa včetně slepých ramen, tůní a luk nivy řeky Moravy.

Toto malebné zákoutí s překrásnými scenériami, součást Kněžpolského lesa, je domovem mnoha ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin.

V rameni vzniklém při regulaci řeky Moravy ve třicátých letech minulého století se postupem času vytvořila pozoruhodná společenstva rostlin a živočichů.

Roste zde kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý, na mělčinách při březích kosatec žlutý, žábník vodní, šmel okoličnatý, šípatka vodní, na obnažených částech dna šáchor tmavý.