Pak už všichni s pokladničkami na krku, posvěcenou křídou a zlatou hvězdou vyšli do ulic. Jednotlivé skupinky se po obchůzce vracely zpátky na faru, kde na ně čekalo pohoštění a teplý čaj. Děti se také podělily s ostatními o pěkné zážitky a poznatky z cesty. Tříkrálové koledování proběhlo o den později, a to v neděli i ve Zlechově. Po požehnání koledníkům na mši svaté v kostele svaté Anny se zpívající skupinky dětí vydaly na cestu po obci.   

Jarmila Vráblová

Janek Paška se stal finalistkou Zlatého oříšku 2022.
Janek Paška z Buchlovic se stal finalistou Zlatého oříšku 2022
Lovecký zámek je díky kůrové fasádě unikátní v Evropě.
URBEX: Lovecký zámek je díky fasádě z dubové kůry unikátní v celé Evropě
Žáci a učitelé Základní umělecké školy Morava nezahálejí.
Žáci ZUŠ Morava rozdávají radost svým uměním v celém Zlínském kraji