Tam nás čekalo velmi náročné téma – druhá světová válka a holokaust. Nejdříve jsme procházeli prostory a budovami místa zvaného Auschwitz (u nás známého pod pojmem Osvětim). Náš pan průvodce byl Polák, nicméně mluvil velmi dobře (a především poutavě) česky. V části tohoto programu jsme se dozvěděli mnoho informací o historii tohoto koncentračního tábora. Velmi nepříjemný pocit v nás vyvolaly především konkrétní věci, které si lidé tehdy do tábora přivezli (například boty, kufry, osobní věci).   

Po absolvování první části programu jsme se přesunuli autobusem o kousek dále, do místa zvaného Březinka (Birkenau). Ve druhé části programu jsme se doslechli například o krutých podmínkách zde ubytovaných lidí a kladli panu průvodci zvídavé otázky. Po skončení programu si žáci mohli zakoupit upomínkové předměty vztahující se k Osvětimi.  

Po nasednutí do autobusu jsme už vyrazili směrem domů. Cesta zpět nám utekla poměrně rychle. Zážitky z tohoto místa v nás ještě zůstanou velmi dlouho.

Základní škola Kunovice