Při vítání občánků děti dostanou drobný dárek a finanční dar. První občánek v daném roce obdrží navíc i finanční dar ve výši 5 tisíc korun. Tím letošním je Terezie Rapantová a slavnostně byla uvítána starostou obce Františkem Hajdůchem.
Při této malé slavnosti také nechybí vystoupení dětí z místní mateřské školy a žákyně místní ZŠ a ZUŠ, které slavnost obohacují hraním na hudební nástroj.

Františka Tinková, matrikářka obce Dolní Němčí