V týdnu k nám přijeli kuchaři pan V. Jaša z Retiga a Z. Diatka z Podravky. Oběma pánům patří náš velký dík!

Těšíme se na naše strávníky.

Za tým kuchařek Eva Kapitánová, Základní škola Velehrad