„O konání tradiční Národní potravinové sbírky jsem se dozvěděl z facebooku Charity Uherský Brod a zahlédl jsem i reportáž v televizi. Zbožím přispívám, a to velmi rád, do této sbírky už asi pátý rok. Doufám a věřím, že darované zboží poslouží těm, kteří to nutně potřebují,“ poznamenal štědrý dárce.

Podobně jako pan Pavel se do sbírky zapojily uherskobrodských prodejnách Tesco a Albert desítky další lidí. Celkem v obou prodejnách lidé darovali na pomoc potřebným úctyhodných bezmála 1000 kilogramů zboží!

Zboží z potravinové sbírky bylo převezeno do skladu Centra potravinové a materiální pomoci (CPMP) sv. Zdislavy Charity Uherský Brod a bude postupně rozdáno lidem v akutní sociální nouzi z regionu.

„Nejčastějšími žadateli o tuto formu pomoci jsou matky samoživitelky, ale i senioři a další lidé,“ podotkl Kamil Hodulík, vedoucí charitního CPMP.

Všem dárcům, vstřícnému personálu obou prodejen a ochotným dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomohli, velmi děkujeme!!

Oleg Kapinus – pracovník pro PR a fundraising, Charita Uherský Brod