Jak jsem se již zmínila, kurz „Digitální odysea – jak na chytrý telefon“ započala v knihovně v měsíci říjnu 2022. Podle informací na stránkách knihovny se zájemci mohli hlásit v knihovně osobně, telefonicky či e-mailem. Podle pokynů tak učinili i ostatní zájemci a právě ti se po telefonickém rozhovoru dostavili dne 3. května do čítárny Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, aby zde společně s Annou Šimíškovou, Markétou Větříškovou a Šárkou Brázdovou pronikli do prvního kurzu – jak na chytrý telefon.

Úvod kurzu patřil seznámení s telefonem, jeho tlačítky, symboly a pak již následovala vlastní práce – obsluha telefonů/ volání, posílání a čtení zpráv, a závěr prvního setkání patřil fotografování. Druhý kurz, který se bude konat za týden, se budou účastníci věnovat dalším aplikacím a možnostem jak využívat chytrý telefon. Všechny tři výše uvedené pracovnice se nám dříve narozeným účastníkům plně věnovaly, byly vždy na blízku když něco nešlo nebo se něco ztratilo, zkrátka měly pro nás pochopení a za to jim patří náš velký dík.

Olga Švecová 

Bohumír Jaroněk: Valašský kraj, 1923, desetibarevný dřevoryt.
Pestrost Jaroňkových dřevorytů. Uvidíte je i na výstavě