Třicetiminutové cvičení probíhalo jako vždy v zóně druhé, ale tentokrát za zvuků vánočních písniček. Vánočního rozlučkového cvičení si užívaly nejen cvičitelky, ale i všichni, kdo byl cvičení přítomen. Ručička hodin v areálu se velmi rychle přiblížila k hodině třinácté a nezbývalo nic jiného než se rozloučit malým děkovným říkáním, zamáváním, společným foto pořízením a zvonečkem zazvoněním, který cvičení pro rok 2023 ukončil.

Všichni senioři a seniorky se už nyní těší na osmý leden 2024, kdy se všichni po vánoční přestávce ke cvičení v Aquaparku vrátí. Na závěr už jen slovíčko „děkujeme“, které patří všem zaměstnancům Aquaparku. 

Olga Švecová