Na místo se dostala v den zahájení národní pouti. Přesně na výročí svatořečení Anežky České se v bazilice svatého Petra uskutečnila slavnostní bohoslužba. Svatá Anežka, ačkoliv byla královského rodu, obětovala celý život pomoci chudým a nemocným. Poutníci proto také předali papeži Františkovi peníze ze sbírky pro potřebné.

Z ní se zaplatila také koruna na podstavci. Naše firma se aktivně angažovala při organizaci předání díla papeži Františkovi. My jsme zapůjčili vůz CITROËN pro akademického sochaře Daniela Trubače k přepravě sochy do baziliky Svatého Petra v Římě. Jsme šťastni že jsme mohli být alespoň částí takovéto události a napomoct dobré věci.

Jelena Štěrbová ze společnosti UH CAR