Zpíval s námi mužský pěvecký sbor Vavřineček, se kterým se po odezpívání šesti koled pokračovalo ve zpěvu dalších - už nepovinných. Celá akce se nesla v krásné atmosféře, za což patří všem zúčastněným dík.

Karel Salvet

Vánoční dílnička pro dospělé.
Vánoční dílnička pro dospělé. Vyráběli krásné svícny
Mikulášská nadílka v Traplicích.
FOTO: Mikulášská nadílka v Traplicích. Nechyběli ani hrůzostrašní čerti