Zpíval s námi mužský pěvecký sbor Vavřineček, se kterým se po odezpívání šesti koled pokračovalo ve zpěvu dalších - už nepovinných. Celá akce se nesla v krásné atmosféře, za což patří všem zúčastněným dík.